T 400/119 E

Floculante de pinturas.

Coagulante-floculante en base sulfato de aluminio, apropiado para la coagulación de todo tipo de pinturas en base acuosa.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.