Netzmittel 358-1 E

Aditivo de proceso.

Concentrado tensioactivo para inmersión.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.