Hakupur P-523

Mordentador ácido.

Fosfatante-pasivante base disolvente. Desengrasa, desoxida ligeramente y fosfata las piezas antes de pintado industrial.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.