Hakupur E 181

Aditivo de proceso.

Concentrado tensioactivo para aspersión. Excelente poder descarbonillante. No apto para temperaturas bajas (<55ºC).

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.