Haku GB 2695

Fosfatante orgánico – Plaforización.

Uso por inmersión. Componente disolvente.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.