Haku GB 2695 A

Fosfatante orgánico – Plaforización.

Uso por aspersión. Componente disolvente.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.