Decorrdal 90/2

Fosfatante orgánico – Plaforización.

Uso por aspersión. Componente resínico.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.