Decorrdal 90 F

Fosfatante orgánico – Plaforización.

Uso por inmersión. Componente resínico.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.