Decorrdal 40/29

Tratamiento de superficies – Fosfatación amorfa.

Desengrasante-fosfatante multimetal de alto peso de capa.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.