Controx E 141

Decapante de pintura exento de cloruro de metileno.

Decapante de pintura líquido, de naturaleza alcalina, para su uso en caliente. Decapante exento de COV’s ideal para decapado por disolución de recubrimientos de cataforesis en máquinas de aspersión.

You will receive the Material Safety Data Sheet (MSDS) on purchase.